Thân gửi thành viên cộng đồng:
Cám ơn bạn đã đồng ý hoàn thành cuộc khảo sát cộng đồng này cho Action for Boston Community Development (ABCD) và chung tay giúp sức trong sáng kiến hoạch định chiến lược ba năm của chúng tôi.
Phản hồi của bạn rất có quý báu - và sẽ được ẩn danh hoàn toàn! Xin hãy trả lời từng câu theo khả năng tốt nhất của bạn, nếu bạn có thắc mắc, vui lòng hỏi nhân viên để được hỗ trợ.
Là một phần trong quy trình lập kế hoạch của chúng tôi, chúng tôi muốn xác định toàn bộ nhu cầu hiện tại của cộng đồng để hiểu rõ hơn về những chương trình và dịch vụ nào có thể được cung cấp để củng cố cộng đồng.
Câu trả lời của bạn trong khảo sát này sẽ giúp định hướng nỗ lực của ABCD trong ba năm tới trong cộng đồng của bạn.
Nếu bạn có thắc mắc về quy trình Lập kế hoạch Chiến lược hoặc quan tâm đến việc cung cấp thêm thông tin phản hồi, vui lòng liên hệ với bất kỳ thành viên nào trong Phòng Lập kế hoạch và Tài trợ của ABCD được liệt kê dưới đây.
Cám ơn bạn!
Bạn quan tâm muốn cung cấp thêm thông tin phản hồi? Hãy liên hệ với Phòng Lập kế hoạch và Tài trợ của ABCD
Chris Sieber
Vice President, Institutional Advancement
(617) 348-6219
christina.sieber@bostonabcd.org
Leah Triscari
Assistant Director
(617) 348-6217
leah.triscari@bostonabcd.org
Patti Sullivan
Assistant Director
(617) 348-6321
patricia.sullivan@bostonabcd.org
 

Question Title

* 1. Bạn cho rằng những nhu cầu hàng đầu nào ảnh hưởng đến người dân trong cộng đồng của bạn? Đánh dấu TẤT CẢ câu trả lời phù hợp

Question Title

* 2. So với ba năm trước, bạn và gia đình có tốt hơn, tệ hơn, hay vẫn thế?

Question Title

* 3. Bạn có thể thanh toán hóa đơn đúng hạn mỗi tháng không?

Question Title

* 4. Bạn hiện có ít nhất $500 để dành cho trường hợp khẩn cấp không?

Question Title

* 5. Điều gì giúp cho bạn hoặc gia đình cảm thấy ổn định hơn về tài chính? Đánh dấu TẤT CẢ câu trả lời phù hợp:

Question Title

* 6. Quý vị trả bao nhiêu tiền cho dịch vụ Internet/Wi-Fi tại nhà?

Question Title

* 7. Khi cần sử dụng máy tính, quý vị sử dụng nó ở đâu? (đánh chọn mọi đáp án phù hợp)

T