Yebisa biso makambo na yo

Bakopesa yo libaku ya kopesa makanisi na yo na motuna ya polele na Eteni 3 (Motuna #15)

Question Title

* 1. Ofandaka na Burlington?

T