Isku kaaya sheeg

Waxa lagu siin doonaa fursad aad codkaaga kaga dhiibato su'aal jawaabaha furan Qaybta 3 (Su'aasha #15)

Question Title

* 1. Maku nooshahay Burlington?

T