1. Формуляр за кандидатстване за участие в конкурса за стипендия

Настоящият конкурс ще определи три жени от областите от Русе, Плевен, Стара Загора, Хасково или Бургас, които да бъдат включени в кандидатстудентски подготвителни курсове за специалностите Акушерка или Медицинска сестра.

Важно!
  • Формулярът няма да може да бъде подаден, ако не са попълнени всички задължителни полета, това включва и тези в които трябва да се прикачват документи.
  • След изтичане на крайния срок за кандидатстване формулярът няма да бъде достъпен, уверете се че го изпращате преди 30.11.2023 г.
  • Уверете се, че сте прикачили всички необходими документи в съответните полета на анкетата преди да подадете формуляра. В полетата за прикачване на документи е възможно да се прикачи само по един документ.
  • Документите, които прикачвате не трябва да са по-големи от 16MB.
  • Уверете се, че при изпращане на формуляра сте получили следното съобщение "Формулярът Ви беше успешно подаден" на Вашия екран.
  • При успешно подаване на кандидатура. чрез електронната форма за кандидатстване, ТСА ще изпрати потвърждение на съответния кандидат на посочения от него в електронната форма имейл адрес, в срок от 2 работни дни от получаване на кандидатурата.
 

Question Title

* 1. Име, презиме, фамилия:

Question Title

* 2. Дата на раждане:

Дата

Question Title

* 3. Настоящ адрес (моля впишете населеното място и областта в която живеете):

Question Title

* 4. Актуален мобилен телефон за връзка:

Question Title

* 5. Актуален имейл адрес за връзка:

Question Title

* 6. Моля посочете училището, в което сте завършила Вашето средно образование (име на училище и населено място):

Question Title

* 7. Има ли член във Вашето семейство, който има диплома за завършено висше образование? Ако да, моля посочете роднинската Ви връзка с него:

Question Title

* 8. Моля отбележете статуса Ви на трудова заетост:

Question Title

* 9. Моля отбележете семейния Ви статус:

Question Title

* 10. Моля отбележете имате ли деца под 18 годишна възраст:

Page1 / 2
 
50% of survey complete.

T