Hãy cho chúng tôi biết về quý vị

Quý vị sẽ có cơ hội nói lên ý kiến của mình trong câu hỏi mở ở Phần 3 (Câu hỏi số 15)

Question Title

* 1. Quý vị có sống tại Burlington không?

T