English A1 / Engelsk A1(Intermediate level) Kursstart 15. september. Course starts 15th of September

Caritas Trondheim is starting English Course for intermediate level. We welcome participants interested using English as an International Communication Language. The courses are designed to focus on basic grammar structures, new vocabulary and functional skills to use English for everyday situations and purposes related to school, work, social life, and leisure. The course will be held at Zoom.
There is a 700 kr deposit that you can get back after the course.
Caritas Trondheim starter engelsk kurs for Nivå A1. Kursene er for deltakerne som interessert i å bruke engelsk som et internasjonalt kommunikasjonsspråk. Kursene er utformet for å fokusere på grunnleggende grammatikkstrukturer, nye ordforråd og funksjonelle ferdigheter for å bruke engelsk til hverdagslige situasjoner og formål relatert til skole, arbeid, samfunnsliv og fritid. kurset vil bli holdt gjennom videokonferanseprogrammet Zoom.
Det er 700 kr i depositum som du kan få tilbake etter kurset.

Question Title

* 1. Kontaktinfo/ Contact info

Question Title

* 2. Fødselsdato/ Date of birth

Date

Question Title

* 3. Kjønn/ Gender

Question Title

* 4. Sivilstatus/Marital status

Question Title

* 5. Arbeidssituasjon? Work situation

Question Title

* 6. Ditt statsborgerskap/ Citizenship?

Question Title

* 7. Hvor kommer du fra?(land)/ Where you come from(country)?

Question Title

* 8. Would you like to be volunteer with us?

Question Title

* 9. Kommentarer/Comments

Question Title

Thank you 

<span style="text-decoration: underline; color: #333399;"><span style="color: #993300; text-decoration: underline;">Thank you</span> </span>

T