Na wstępie dziękujemy bardzo za zainteresowanie z Państwa strony wypełnieniem ankiety LuCE. Lung Cancer Europe (LuCE) jest organizacją non-profit, która reprezentuje pacjentów z rakiem płuca I ich bliskich na poziomie europejskim, której członkami jest prawie 20  reprezentantów organizacji pacjenckich zajmujących się rakiem płuca oraz innych organizacji (NGO) działających na rzecz tych pacjentów.

Celem niniejszej ankiety jest zgromadzenie lepszej wiedzy, informacji o doświadczeniach oraz postrzeganiu badań klinicznych przez pacjentów z rakiem płuca. Wyniki tej ankiety posłużą, jako źródło wiedzy do 3 Raportu LuCE dot. raka płuca, który zostanie zainaugurowany w listopadzie 2018 r. w Brukseli. Wolny dostęp do Raportu będzie zapewniony w listopadzie przez stronę internetową: https://www.lungcancereurope.eu/.

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 5 minut. Odpowiedzi pozostaną anonimowe a Państwo nie będą proszeni o osobiste dane.

Dziękujemy za poświecony czas i zaangażowanie!

Płeć

Question Title

1. Płeć

Wiek

Question Title

2. Wiek

Kraj zamieszkania

Question Title

3. Kraj zamieszkania

Czy kiedykolwiek słyszał Pan/-i o badaniach klinicznych?

Question Title

4. Czy kiedykolwiek słyszał Pan/-i o badaniach klinicznych?

T