Takk for din interesse i denne undersøkelsen, fra Lungekreft Europa (LuCE). Dette er en ideell organisasjon som representerer lungekreftpasienter og deres pårørende på europeisk nivå, og er representert av nesten 20 pasientorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner som arbeider for disse pasientene.

Målet med denne undersøkelsen er å vite mer om kjennskap, oppfatninger og erfaringer som lungekreftpasienter har om kliniske studier. Disse resultatene vil bli inkludert i en rapport som skal lanseres i november i Brussel. Du får tilgang til rapporten på følgende nettside i november: https://www.lungcancereurope.eu/.

Denne undersøkelsen tar deg rundt 5 minutter. Dine svar vil forbli konfidensielle, og vi ber deg ikke om personlige kontakter. Takk for ditt samarbeid!

Kjønn

Question Title

1. Kjønn

Alder

Question Title

2. Alder

Bostedsland

Question Title

3. Bostedsland

Har du noen gang hørt om kliniske forsøk?

Question Title

4. Har du noen gang hørt om kliniske forsøk?

T