Iniimbitahan ka ng Long Beach Department of Parks, Recreation at Marine na lumahok sa maikling survey na ito sa ibaba:

Question Title

* 1. Ano ang iyong paboritong parke o beach sa Long Beach at ano ang kakaiba sa ito? Isulat ang iyong sagot sa kahon sa ibaba:

Question Title

* 2. Sa hinaharap, paano mo at ng iyong pamilya iniisip ang paggamit ng mga parke at beach habang isinasaalang-alang ang COVID-19 at ang pagdistansya sa kapwa tao? Isulat ang iyong sagot sa kahon sa ibaba:

Question Title

* 3. Ano ang dapat pagtuunan ng pansin ng Long Beach Parks, Recreation & Marine na Departmento? I-rank mula 1 hanggang 3 (1 = pinakamataas na priyoridad, 3 = pinakamababang priyoridad)

Question Title

* 4. Paano mas mapapabuti ang pakikipag-ugnayan ng mga kawani ng parke sa mga pamayanan na kanilang pinaglilingkuran? Isulat ang iyong sagot sa kahon sa ibaba:

Question Title

* 5. Narinig namin na ang mga programa para sa mga bata at kabataan ay popular, at nagtataka kami kung mayroon kayong mga ideya upang maakit ang mas maraming nasa hustong gulang at matatanda? Isulat ang iyong sagot sa kahon sa ibaba:

Question Title

* 6. Ano ang magagawa namin upang gawing mas madaling ma-access at magamit nang madalas ang aming mga pasilidad sa parke at beach at mga programa?  Isulat ang iyong sagot sa kahon sa ibaba:

Question Title

* 7. Paano dapat unahin ng Parks, Recreation at Marine Department ang mga sumusunod na ugali? I-rank mula 1 hanggang 5 (1 = pinakamataas na priyoridad, 5 = pinakamababang priyoridad)

Question Title

* 8. Paano dapat unahin ng Parks, Recreation at Marine Department ang mga sumusunod na layunin? I-rank mula 1 hanggang 5 (1 = pinakamataas na priyoridad, 5 = pinakamababang priyoridad)

Question Title

* 9. Panghuli, magkuwento nang kaunti sa amin tungkol sa iyong sarili:

Question Title

* 10. Saa ka sa Long Beach nakatira? Punan ang bilog sa tabi ng iyong sagot:

Question Title

* 11. Paano mo narinig ang tungkol sa survey na ito?

Salamat sa paglahok!
0 of 11 answered
 

T