Maklumat Asas Responden/Respondent's Basic Information

Kajian ini adalah untuk mendapatkan pandangan pengguna mengenai Perkhidmatan Dalam Talian yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Hasil daripada kajian ini akan digunakan untuk meningkatkan kualiti Perkhidmatan Dalam Talian yang disediakan.
This study aims to obtain the user's view of the Online Services provided by the Penang State Government. The results of this study will be used to improve the quality of Online Services provided.

T