Dobrodošli v prijavnem obrazcu za priznanje Kadrovski manager 2022!  
Veseli smo vaše cenjene prijave, ki jo pričakujemo najkasneje do 4. marca 2022.
KADROVSKI MANAGER LETA je najbolj prestižno priznanje, ki ga podeljujemo na področju kadrovske stroke že od leta 2006. Z njim vsako leto nagradimo kadrovskega strokovnjaka, ki uspešno upravlja in razvija kadrovsko funkcijo v smer strateške poslovne funkcije. S priznanjem, ki ga podeljujemo na Slovenskem kadrovskem kongresu opozarjamo na pomembnost in vlogo kadrovske stroke pri uspešnem in dolgoročno vzdržnem poslovanju organizacij.

Vabimo vas, da se prijavite na razpis za kadrovskega managerja leta in s tem prispevate k dvigu prepoznavnosti in ugleda kadrovske funkcije.

Question Title

* 1. Prijavitelj:

Question Title

* 2. Podatki o prijavitelju

Question Title

* 3. Podatki o kandidatu za Kadrovskega managerja 2022:

Question Title

* 4. Življenjepis kandidata

Samo datoteke vrste PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF.
Izberi datoteko

Question Title

* 5. Kandidat izpolnjuje osnovne pogoje za kandidaturo (potrebna dokazila pripnite ob naslednjem vprašanju, zadnji 2 točki preveri komisija za izbor kadrovskega managerja leta):

Question Title

* 6. Pripnite morebitna dokazila o izpolnjevanju osnovnih pogojev za kandidaturo iz prejšnje točke

Samo datoteke vrste PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF.
Izberi datoteko

Question Title

* 7. Dosežki kandidata - promocija kadrovskega poslanstva in kadrovske stroke navzven in navznoter (opišite delovanje v društvih, nagrade in priznanja za kadrovsko delo v letih 2019, 2020 in 2021, avtorstvo strokovnih člankov in knjig, strokovno sodelovanje na različnih dogodkih, posvetovanjih, mednarodno udejstvovanje. Opišite tudi, kakšen je vaš vpliv v organizaciji in izven nje.)

Question Title

* 8. Dosežki kandidata - realizirani HR projekti v organizaciji v zadnjih 3 letih (opišite in ovrednotite 3 projekte ter njihove učinke v obsegu največ 1.000 znakov brez presledkov za vsak dosežek)

Question Title

* 9. Kadrovska strategije organizacije, v kateri deluje kandidat (opišite svojo kadrovsko strategijo ter navedite glavne cilje v obsegu največ 700 znakov brez presledkov). Pripnite tudi dokument Kadrovska strategija organizacije (v naslednjem koraku)

Question Title

* 10. Kadrovska strategija organizacije

Samo datoteke vrste PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF.
Izberi datoteko

Question Title

* 11. Certifikati in nagrade (naštejte in imenujte morebitne nagrade, priznanja, certifikate s kadrovskega področja in z drugih poslovnih področij, ki jih je prejela vaša organizacija ali vi osebno)

Question Title

* 12. Pred prijavo potrdite:

Hvala za vašo prijavo! Obvestilo o izboru finalistov prejmete 9. marca 2022.
Dodatne informacije
: skk@planetgv.si. Na ta e-naslov pošljite tudi vse obvezne priloge, ki jih ne morete pripeti obrazcu. 

T