• Dansk
 • Deutsch
 • English
 • Español
 • Français
 • Italiano
 • Lietuvių
 • Magyar
 • Nederlands
 • Polski
 • Português
 • Română
 • Shqip
 • Slovenščina
 • Suomi
 • Svenska
 • Íslenska
 • Ελληνικά
 • Български
 • Српски

Czemu mają służyć konsultacje?

Unia Europejska (UE) potrzebuje Twojej pomocy!

Unia Europejska to grupa państw w Europie, które wspólnie pracują nad różnymi zagadnieniami, takimi jak na przykład prawa wszystkich obywateli. Komisja Europejska jest rządem Unii Europejskiej.

Komisja Europejska pracuje nad dwoma bardzo ważnymi tematami dotyczącymi dzieci:

1.Strategią jak Unia Europejska i państwa należące do Unii mogą chronić prawa dziecka. Dzieci mają wiele praw, które są określone w Konwencji o prawach dziecka. Celem tworzonej Strategii jest zadbanie o to, aby prawa wszystkich dzieci były respektowane. Strategia zostanie zaprezentowana na początku 2021 roku.

2.Gwarancją dla dzieci – inicjatywą, której celem jest zapewnienie każdemu dziecku w UE dostępu do potrzebnych usług, tak, aby wszystkie dzieci miały równe szanse rozwoju i możliwości wykorzystania swojego potencjału.

Unia Europejska zaprasza Cię do współpracy.

Dlaczego Twoje zdanie jest ważne?

Komisja chce dowiedzieć się bezpośrednio od dzieci i młodzieży, jakie są ich doświadczenia i czy ich prawa są przestrzegane. Chcielibyśmy usłyszeć to od Ciebie, ponieważ uważamy, że „dzieci są ekspertami w sprawach dotyczących dzieci” i Twoje własne doświadczenia są najważniejsze. Możesz pomóc Unii Europejskiej lepiej zrozumieć wyzwania, z którymi się mierzysz i pomóc ustalić najważniejsze działania.

Jak przebiegają konsultacje?

Zapraszamy Cię do wypełnienia ankiety, która została stworzona specjalnie, aby poznać Twoje zdanie. Komisji Europejskiej w przygotowaniu tej ankiety pomagały cztery międzynarodowe organizacje: UNICEF, Save the Children, EuroChild, World Vision International oraz Child Fund Alliance. Mamy nadzieję, że uda nam się dotrzeć do jak największej liczby dzieci w całej Europie. Nie musisz mieszkać w państwie Unii Europejskiej, aby odpowiedzieć na nasze pytania. Wypełnienie ankiety zajmie Ci około 20-30 minut. W pracach nad ankietą wspierała nas grupa dzieci i młodzieży, dzięki czemu mamy pewność, że pytania są „przyjazne dzieciom” i będą zrozumiałe dla Ciebie. Zebrane informacje zostaną przedstawione w raporcie, który będzie stanowić podstawę prac nad Strategią Unii Europejskiej na rzecz praw dziecka i Gwarancji dla dzieci.

Badanie jest całkowicie poufne. To znaczy, że nie będziesz pytany o imię czy nazwisko, a odpowiedzi, których udzielisz będą anonimowe.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Jeśli zdecydujesz się na wzięcie w nim udziału, kliknij „Tak/Yes” i przejdź dalej, a zostaniesz przekierowany na stronę z pytaniami. Jeśli nie chcesz brać udziału w badaniu, możesz zamknąć ankietę, klikając „x” na górze ekranu. Jeśli zgodzisz się na udział, a w trakcie zmienisz zdanie – w każdej chwili możesz zakończyć wypełnianie ankiety i z niej wyjść. Jeśli nie chcesz odpowiedzieć na jakieś pytanie, po prostu je omiń, przechodząc do kolejnego lub klikając „Dalej/Next” na górze każdej strony.

Jeśli podczas wypełnienia ankiety poczujesz potrzebę porozmawiania o swoich emocjach, problemach, to skorzystaj z dostępnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie:https://www.childhelplineinternational.org/child-helplines/child-helpline-network/

Raport z badania i finalna wersja Strategii oraz Gwarancji będą opublikowane i udostępnione wszystkim dzieciom zaangażowanym w konsultacje.

Wrócimy do Was z informacją, jak zrealizowane badanie wpłynęło na kształt Strategii na rzecz praw dziecka. Bądźcie czujni: https://www.unicef.org/eu/

Zależy nam, aby Strategia Unii Europejskiej na rzecz praw dziecka była tworzona dla dzieci i we współpracy z dziećmi

Dziękujemy! Jesteśmy wdzięczni za Twoje zaangażowanie!

Question Title

* 1. Czy zgadzasz się na udział w ankiecie?

Question Title

* 2. Czy ktoś pomaga Ci w rozwiązaniu ankiety?

Question Title

* 3. Czy masz mniej niż 13 lat?

Jeśli tak, potrzebujesz zgody Twojego rodzica lub opiekuna na udział w badaniu. Zostaniesz przekierowany na stronę z informacjami o konsultacjach i Twoim udziale, z którymi musi zapoznać się Twój opiekun. Poproś go o to przed rozpoczęciem odpowiadania na pytania.

T