1. Mesaj de introducere

Consiliul Județean Alba, cu sprijinul proiectanților Eco Maps și IHS România, a demarat în anul 2022 procesul de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Alba. Rolul acestui document de planificare teritorială cu caracter director este să fundamenteze deciziile autorităților publice locale, ale mediului de afaceri și ale comunităților locale. Concret, acesta va asigura transpunerea spațială a propunerilor de dezvoltare formulate de către unitățile administrativ-teritoriale, de către alte tipuri de actori relevanți (instituții publice, universități, companii private, ONG-uri și alte structuri de tip asociativ), dar mai ales de către cetățenii județului Alba.
În acest context, vă adresăm invitația de a contribui la pregătirea unui document de planificare a dezvoltării județului care să răspundă în mod real nevoilor dumneavoastră cele mai stringente, prin completarea acestui chestionar.

Vă mulțumim!

Question Title

* 1. Cât de mulțumit(ă) sunteți, per ansamblu, de localitatea în care trăiți? (puteți bifa o singură opțiune)

Question Title

* 2. Cum apreciați, pe care o scară de la 1 (foarte proastă) la 5 (foarte bună) calitatea următoarelor servicii de utilități publice existente în localitatea în care trăiți? (se poate bifa o singură opțiune pentru fiecare serviciu din listă)

  1 2 3 4 5
Alimentarea cu apă potabilă
Rețeaua de canalizare
Alimentarea cu gaze naturale
Alimentarea cu energie electrică
Iluminatul public
Colectarea și transportul gunoiului de la propria locuință
Salubrizarea stradală (străzi, trotuare, spații verzi etc.)
Transportul public în interiorul localității (dacă există)
Transport public între localități

Question Title

* 3. Cum apreciați, pe care o scară de la 1 (foarte proastă) la 5 (foarte bună) calitatea următoarelor servicii de interes social existente în localitatea în care trăiți? (se poate bifa o singură opțiune pentru fiecare element din listă)

  1 2 3 4 5
Învățământul (creșe, grădinițe, școli, licee, universități)
Sănătatea (spitale, clinici, cabinete de medicină de familie, cabinete de medicină școlară, stomatologice, cabinete stomatologice școlare, servicii medicale la domiciliu, centre de recuperare medicală,  farmacii, laboratoare de analize etc.)
Cultura (cămine/centre culturale, biblioteci, muzee, cinematografe, evenimente culturale)
Sportul (terenuri și săli de sport, cluburi și evenimente sportive)
Serviciile sociale (cele care au ca beneficiari: copiii și familia, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane fără adăpost, persoane abuzate, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice, bolnavi cronici și persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în situații de nevoie socială etc.)
Religie (biserici, capele etc.)
Relaxare/recreere (parcuri, locuri de joacă, zone de agrement etc.)
Cumpărături (piețe agroalimentare, târguri, supermarketuri)
Siguranța publică (supraveghere video, poliție, pompieri)

Question Title

* 4. Cum apreciați, pe care o scară de la 1 (foarte proastă) la 5 (foarte bună) calitatea următoarelor elemente de infrastructură publică existente în localitatea în care trăiți? (se poate bifa o singură opțiune pentru fiecare element din listă)

  1 2 3 4 5
Drumurile de acces în localitate
Străzile din interiorul localității
Trotuarele
Pistele pentru bicicliști
Locurile de parcare
Stațiile de încărcare pentru vehicule electrice
Gări
Autogări și stații de așteptare
Mobilierul stradal/urban (coșuri de gunoi, bănci etc.)
Facilitățile de acces pentru persoanele cu dizabilități și mamele cu cărucioare

Question Title

* 5. Dacă ați avea posibilitatea, v-ați muta în următorii 10 ani din localitatea în care trăiți? În cazul unui răspuns negativ, scrieți NU în spațiul alocat. (puteți bifa o singură opțiune)

Question Title

* 6. Care considerați că este principalul avantaj/atu al județului Alba în competiția cu alte zone din țară pentru atragerea de investitori și turiști? (puteți bifa o singură opțiune)

Question Title

* 7. Care este, din perspectiva dumneavoastră, resursa naturală care poate contribui cel mai mult la dezvoltarea județului Alba în următorii 10 ani? (puteți bifa o singură opțiune)

Question Title

* 8. Care considerați că este principala problemă cu care se confruntă în prezent județul Alba? (puteți bifa o singură opțiune)

Question Title

* 9. Care credeți că sunt principalele trei direcții/priorități de dezvoltare pe care județul Alba ar trebui să le urmărească în viitorii 10 ani?

Question Title

* 10. În ce localitate aveți reședința?

Question Title

* 11. Sexul dumneavoastră (puteți bifa o singură opțiune)

Question Title

* 12. Vârsta dumneavoastră (puteți bifa o singură opțiune)

Question Title

* 13. Care este ultimul nivel de învățământ absolvit? (puteți bifa o singură opțiune)

Question Title

* 14. Care este ocupația dumneavoastră? (puteți bifa o singură opțiune)

Question Title

* 15. Unde se află locul dumneavoastră de muncă? (doar pentru persoanele care lucrează - puteți bifa o singură opțiune)

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T