* 1. מה גילך?

* 2. מה מינך?

* 4. במהלך חמש השנים האחרונות, האם עברת או היית עד לתאונה או למצב חרום בריאותי ?

T