* 1. እድሜህ/ሽ ስንት ነው?

* 2. ፆታ ምንድነው?

* 4. ለባለፉት አምስት አመታት ለአደጋ ወይም አስቸዃይ ሕክምና እርዳታ አስፈልጎት ነበር ወይም ሲደርስ ተመልክተዋል?

T