Świadoma zgoda na udział w badaniu

Tytuł projektu: Uczucia w słowach

Instytucja odpowiedzialna: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
                                          03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31

Osoba odpowiedzialna: Paula Malinowska
Kontakt: padomanska@gmail.com

Projekt zaopiniowany pozytywnie przez Komisję ds. Etyki Badań Naukowych Wydziału Psychologii w Warszawie Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Opinia nr: 37/2020
Prosimy o uważne zapoznanie się z opisem realizowanego projektu naukowego i wyrażenie zgody na udział.

Opis realizowanych badań

Tak jak zapowiadaliśmy, zapraszamy Panią/Pana do udziału w badaniu dotyczącym możliwości rozwijania kompetencji emocjonalnych poprzez ćwiczenie starannego i systematycznego „ubierania w słowa” swoich uczuć.  Badanie polega na udziale w treningu psychologicznym pt. „Uczucia w słowach” opracowanym na podstawie naukowej wiedzy o naturze i powstawaniu emocji w toku codziennych sytuacji życiowych.

Trening ma postać 10 ćwiczeń w „ubieraniu w słowa” swoich uczuć wynikających z bieżących wydarzeń. Ćwiczenia powinny być wykonywane codziennie lub przynajmniej 3 razy w tygodniu. Wykonanie jednego ćwiczenia zajmie ok. 10 minut. Będzie ono odnosiło się do uczuć związanych z samodzielnie wybranym zdarzeniem, jakie miało miejsce w danym dniu. Za każdym razem pojawi się sugestia, jakiego rodzaju zdarzenie ma być wzięte pod uwagę podczas danego ćwiczenia: korzystne, niekorzystne, „słodko-gorzkie” lub nowe/nietypowe.

Przed treningiem, po ukończeniu ostatniego ćwiczenia, oraz w 1 miesiąc później poprosimy Panią/Pana o wypełnienie 2 kwestionariuszy dotyczących sposobu odbierania przeze Panią/Pana własnych emocji. Jeden z kwestionariuszy zawiera przymiotnikowe określenia emocji, a drugi stwierdzenia, które je opisują  - w obu przypadkach poprosimy o Pani/Pana ocenę, w jakim stopniu pasują one do Pani/Pana uczuć. Za każdym razem będą to te same kwestionariusze. Ich wypełnienie zajmie każdorazowo ok. 10 min.

Kwestionariusze oraz 10 ćwiczeń zostaną udostępnione Pani/Panu on-line, dlatego poprosiliśmy Panią/Pana o  założenie osobistego konta e-mail specjalnie przeznaczonego na użytek udziału w tym badaniu. Na konto to będzie Pani/Pan otrzymywać linki do kwestionariuszy w odpowiednich momentach badania, a także pozwolimy sobie przesyłać tą drogą wiadomości przypominające o wykonywaniu ćwiczeń. 

Uczestnicząc w tym badaniu wniesie Pani/Pan wkład w pogłębienie naukowego rozumienia emocji w wymiarze praktycznym, tzn. pod względem rozpoznawania zakresu oddziaływania ćwiczeń językowych na rozwój emocjonalnych kompetencji. Jednocześnie udział w tym badaniu będzie dla Pani/Pana sposobnością wypróbowania możliwości rozwijania swoich osobistych kompetencji emocjonalnych tak prostymi środkami, jak prowadzone prywatnie i indywidualnie poszukiwanie słów dla wyrażenia własnych uczuć.

 Informacja dla uczestnika

Uczestnictwo jest dobrowolne, a odmowa nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Również po wyrażeniu zgody, w dowolnym momencie badania, można wycofać się bez podawania przyczyny

Uzyskane wyniki są poufne, to znaczy że indywidualne dane uzyskane od uczestnika nie będą rozpowszechniane w sposób umożliwiający identyfikację osoby, a jedynie przetwarzane w celu opracowania naukowego.

Niniejszy dokument, potwierdzający zgodę na udział w badaniach będzie przechowywany zgodnie z zasadami przechowywania dokumentacji poufnej.

W przypadku pytań lub wątpliwości, na każdym etapie badania, a także po jego zakończeniu, proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za projekt. Osobie tej można również zgłosić chęć zapoznania się ze zbiorczymi wynikami projektu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych*

Administratorem danych jest Uniwersytet SWPS. Dane będą przetwarzane w celach naukowych przez okres 3 lat. Odbiorcą danych jest kierownik projektu prof. dr hab. Ewa Trzebińska wraz zespołem badawczym.

Prawa uczestnika wynikające z przetwarzania danych: prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Aby wycofać zgodę należy wysłać wiadomość na adres padomanska@gmail.com.
Uczestnik posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania danych osobowych (Inspektor Danych Uniwersytetu SWPS: iod@swps.edu.pl).

*Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgoda na udział w badaniu

Question Title

* WIEK:

Question Title

* Adres E-MAIL, na który chcę otrzymywać materiały:

T