Ankieta dla rodziców
Szanowni Państwo,

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które pozwolą pozyskać informacje na temat oczekiwań i potrzeb Państwa w zakresie współpracy ze szkołą.
Zebrany materiał pozwoli na zaplanowanie lepszej współpracy dla dobra naszych uczniów.. Prosimy o zaznaczenie wybranych odpowiedzi, które według Państwa są najważniejsze.

Question Title

* 1. Z jakich form współpracy ze szkołą chcielibyście Państwo korzystać?

Question Title

* 2. Ze strony szkoły oczekujecie Państwo. Proszę zaznaczyć:

Question Title

* 3. Na zebraniach klasowych oczekujecie Państwo. Proszę zaznaczyć:

Question Title

* 4. Najchętniej uczestniczyliby Państwo w spotkaniach, warsztatach, prelekcjach na temat:

T