Question Title

* 1. Hazırki fəaliyyətinizi qeyd edin zəhmət olmasa

Question Title

* 2. Peşə müəssisəsində əldə etdiyiniz bilik və bacarıqlar sizi peşəkar iş həyatına hazırlayırmı?


Question Title

* 3. Məktəbiniz/liseyiniz sizə karyeraya üzrə hazırlıq təlimatı verirmi?

(karyera haqqında məsləhətlərin verilməsi, iş üzrə təcrübə imkanları və s.) 


Question Title

* 4. İş tapmaq üçün sizə aşağıdakılardan ən çox nə kömək edə bilər?

(uyğun olanları qeyd edin)

Question Title

* 5. Hansı fərdi bacarıqların inkişaf etdirilməsi üçün dəstəyə ehtiyacınız var?

  Xeyr 1 2 3 4 5 Çox
Karyera istiqamətini təyin etmək və planlaşdırmaq
Müsahibə təcrübəsi
Karyeranı və onun mahiyyətini anlamaq
Ünsiyyət bacarıqları
Qərar qəbuletmə bacarıqları
Təqdimat bacarıqları
Komandada işləmək bacarıqları

Question Title

* 6. Hansı işgüzar bacarıqların inkişaf etdirilməsi üçün dəstəyə ehtiyacınız var?

  Xeyr 1 2 3 4 5 Çox
İş axtarma yolları
CV yazmaq
İşəgötürənlərlə əlaqələr
İş və iş üzrə təcrübə imkanlarının tapılmasına kömək etmək
Kompüter bacarıqları
Dil bilikləri
Vaxtın idarə edilməsi

Question Title

* 7. İş axtararkən hansı yanaşmadan istifadə edirsiniz?

(uyğun olanları qeyd edin)

Question Title

* 8. İşə düzəlməyinizlə əlaqədar ən böyük çətinliyin nədən ibarət olduğunu düşünürsünüz?

Question Title

* 9. Elektron məktub və ya telefon nömrəniz (bu məlumat yalnız elektron kitab qazanan iştirakçı ilə əlaqə saxlamaq məqsədilə toplanır və 3-cü şəxslərlə paylaşılmayacaq)

T