Question Title

Image
Witamy w badaniu Advanced Manufacturing, które jest częścią kompleksowej, ogólnoeuropejskiej metodologii wspierania
przedsiębiorstw w ich transformacji w kierunku fabryki przyszłości.

Zostało wyszczególnionych 7 obszarów rozwoju:

  • Transformacja 1: Zaawansowane technologie produkcji
  • Transformacja 2: Cyfrowa Fabryka
  • Transformacja 3: EKO fabryka
  • Transformacja 4: Inżynieria zorientowana na klienta końcowego (End-to-end)
  • Transformacja 5: Organizacja skoncentrowana na człowieku
  • Transformacja 6: Inteligentna produkcja
  • Transformacja 7: Otwarta fabryka zorientowana na łańcuch wartości

Przekształcenia te stanowią ramy dla analizy sytuacji i rozwoju działalności produkcyjnej. Wszystkie transformacje są tak samo ważne. Prosimy o poświęcenie czasu na wypełnienie skanowania w sposób jak najbardziej odpowiedzialny. Skan ma odzwierciedlać aktualną sytuację Państwa firmy, żeby ukierunkować ją na stanie się fabryką przyszłości.

T