Cảm ơn sự quan tâm của bạn đến việc biến đổi Beach Boulevard từ bờ biển đến La Habra. Đây là cuộc khảo sát nghiên cứu bãi biển thứ hai và là một bước quan trọng để giúp định hình giao thông đường phố trong tương lai.

Question Title

* 1. Mã zip nhà bạn là gì?

Question Title

* 2. Bạn sẽ làm gì để cải thiện việc lái xe trên Beach Boulevard? (xếp hạng 1-5 với 1 là lựa chọn hàng đầu)

Question Title

* 3. Bạn sẽ làm gì để cải thiện dịch vụ vận chuyển trên Beach Boulevard? (xếp hạng 1-5 với 1 là lựa chọn hàng đầu)

Question Title

* 4. Bạn sẽ làm gì để cải thiện việc đi xe đạp trên Beach Boulevard? (xếp hạng 1-5 với 1 là lựa chọn hàng đầu)

Question Title

* 5. Bạn sẽ làm gì để cải thiện việc đi bộ trên Beach Boulevard? (xếp hạng 1-5 với 1 là lựa chọn hàng đầu)

Question Title

* 6. Hiện tại, tôi lái xe trên Beach Boulevard:

Question Title

* 7. Nếu hạn mức tốc độ lái xe được giảm để tăng cường an toàn, tôi sẽ lái xe trên Beach Boulevard: 

Question Title

* 8. Hiện tại, tôi sử dụng phương tiện giao thông công cộng trên Beach Boulevard:

Question Title

* 9. Nếu thời gian di chuyển của phương tiện giao thông công cộng được cải thiện bằng cách sử dụng làn đường chỉ dành cho phương tiện giao thông công cộng hoặc công nghệ để tăng cường thời gian chuyển pha tín hiệu, tôi sẽ sử dụng phương tiện giao thông cộng cộng trên Beach Boulevard:

Question Title

* 10. Hiện tại, tôi đi xe đạp trên Beach Boulevard:

Question Title

* 11. Nếu việc đi xe đạp trên vỉa hè được cho phép hoặc đường xe đạp được bảo vệ được cung cấp, tôi sẽ đi xe đạp trên Beach Boulevard:

Question Title

* 12. Nếu đường cho xe đạp được cải thiện bằng cách có làn đường dành cho xe đạp trên các con đường song song hoặc có kết nối tốt hơn để đến và đi từ Beach Boulevard, tôi sẽ đạp xe trên Beach Boulevard:

Question Title

* 13. Hiện tại, tôi đi bộ dọc theo Beach Boulevard:

Question Title

* 14. Nếu điều kiện đi bộ trên vỉa hè được cải thiện với ánh sáng tốt hơn hoặc vỉa hè rộng hơn, tôi sẽ đi bộ dọc theo Beach Boulevard:

Question Title

* 15. Nếu ngã ba đường phố được cải thiện với lối băng qua đường được nâng cao, nhiều lối qua đường thường xuyên hơn hoặc khoảng cách băng qua đường ngắn hơn bằng cách mở rộng vỉa hè hoặc lề đường, tôi sẽ đi bộ trên Beach Boulevard:  

Question Title

* 16. Cảm ơn các ý kiến của bạn! Bây giờ xin vui lòng cho chúng tôi biết một chút về chính bạn.
Độ tuổi của bạn là bao nhiêu?

Question Title

* 17. Chủng tộc/dân tộc nào mô tả đúng nhất về bạn?

Question Title

* 18. Thu nhập hộ gia đình gộp lại hàng năm của bạn là bao nhiêu?

Question Title

* 19. Vui lòng nhập email của bạn:

Question Title

* 20. Chia sẻ thêm ý kiến của bạn ở đây:

T