Page1 / 5
 
20% of survey complete.

Tuan/Puan yang dihormati,

Ini adalah soal selidik bagi mengukur tahap kepuasan pelanggan di BAHAGIAN KESELAMATAN (BK) Pejabat Pendaftar UTM Johor Bharu. Maklumat yang diperolehi hasil dari kajian ini akan dijadikan panduan kepada pihak pengurusan Pejabat Pendaftar untuk tujuan penambahbaikan pada masa hadapan.


PERKHIDMATAN TERAS BAHAGIAN KESELAMATAN (BK)
  • Pengurusan Pelekat Kenderaan.
  • Pengurusan Tempahan Papan Tanda
  • Pengurusan Aduan Binatang Liar
  • Kawalan Pintu Masuk dan Keluar Kampus
  • Kawalan Lalulintas Kampus
  • Pengurusan Siasatan
  • Pengurusan Pas Pekerja Kontrak

ARAHAN

1. Borang Soal Selidik Online ini mengandungi EMPAT (4) bahagian iaitu Bahagian A, B, C dan D. Sila lengkapkan SEMUA bahagian tersebut.

2. Anda hendaklah menjawab dengan ikhlas dan telus tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Semua maklumat yang diberikan adalah SULIT.

T