Zaproszenie do udziału w badaniu

Instytucja odpowiedzialna: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
                                                 03-815 Warszawa, ul. Chodakowska 19/31

Osoba odpowiedzialna: Paula Malinowska
Kontakt: padomanska@gmail.com
Zapraszamy  Panią/Pana do udziału w badaniu dotyczącym możliwości rozwijania kompetencji emocjonalnych poprzez ćwiczenie starannego i systematycznego „ubierania w słowa” swoich uczuć. Badanie polega na udziale w treningu psychologicznym, pt. „Uczucia w słowach” opracowanym na podstawie naukowej wiedzy o naturze i powstawaniu emocji w toku codziennych sytuacji życiowych. Trening obejmuje łącznie 10 ćwiczeń.

Przed treningiem, po ukończeniu ostatniego ćwiczenia, oraz w 1 miesiąc później poprosimy o wypełnienie 2 kwestionariuszy dotyczących sposobu odbierania swoich własnych emocji. Ich wypełnienie zajmie każdorazowo ok. 10 min.

DLACZEGO EMOCJONALNE SŁOWA SĄ TAK WAŻNE?

Emocja powstaje pod wpływem określonej sytuacji i wyraża stosunek do tego, co się aktualnie dzieje. Słowa łączą ją z naszym życiowym doświadczeniem, co sprawia, że ustosunkowujemy się do sytuacji korzystając ze swojej znajomości życia. Dzięki słowom emocja staje się „mądra”.

Kwestionariusze oraz pełny trening będą udostępniane on-line, dlatego prosimy o założenie osobistego konta e-mail specjalnie przeznaczonego na użytek udziału w tym badaniu (lub przygotowanie adresu, na który Pani/Pan wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości związanych z projektem). Na wskazane przez Panią/Pana konto, będziemy wysyłać linki do kwestionariuszy i ćwiczeń w odpowiednim momencie badania, a także pozwolimy sobie przesyłać wiadomości przypominające o wykonywaniu ćwiczeń.

Przed rozpoczęciem badania, w poniżej zamieszczonym linku, jako pierwszy pojawi się do Pani/Pana akceptacji formularz świadomej zgody na udział w badaniu.

Prosimy o użycie linku dopiero, kiedy będzie miał/-a Pani/Pan gotowy adres e-mail, na który będziemy udostępniali materiały.

UWAGA: Zaproszenie skierowane jest wyłącznie do osób pełnoletnich.

Jeśli chce Pani/Pan wziąć udział w badaniu oraz ma Pani/Pan gotowy adres e-mail, prosimy o kliknięcie w poniższy link:
https://www.surveymonkey.com/r/JXZJNZY

T