Mae'r Llywodraeth ar hyn o bryd yn diwygio'r rheolyddion gweithwyr gofal iechyd proffesiynol. Mae’n bwriadu newid y ddeddfwriaeth ar gyfer naw o bob deg o’r rheolyddion gofal iechyd proffesiynol rydym yn eu goruchwylio, gan roi ystod o bwerau newydd iddynt a chaniatáu iddynt weithredu mewn ffordd wahanol iawn. Rydym wedi cynhyrchu canllawiau i helpu i gefnogi rheolyddion i ddefnyddio eu pwerau newydd yn effeithiol. Yn yr ymgynghoriad hwn rydym yn ceisio eich barn ar y dogfennau canllaw drafft yr ydym wedi'u cynhyrchu.
 
Rydym wedi cynhyrchu canllawiau i helpu’r rheolyddion i ddefnyddio eu pwerau newydd yn effeithiol. Yn yr ymgynghoriad hwn rydym yn ceisio eich barn ar ddwy ddogfen ganllaw ddrafft yr ydym wedi’u cynhyrchu i gefnogi rheolyddion i ddefnyddio eu pwerau newydd o ran llunio rheolau ac addasrwydd i ymarfer:
 
 
Dylid darllen yr ymgynghoriad hwn ochr yn ochr â'r papur ymgynghori a'r dogfennau canllaw.

T