1. RoinnA: Eolas Pearsanta

Céim Stairiúil do Shráidbhaile Chluain Dolcáin Phobal Labhartha na Gaeilge

Don chéad uair i stair na hÉireann bronnfar aitheantas oifigiúil náisiúnta ar phobail taobh amuigh den Ghaeltacht a thacaíonn le húsáid laethúil na Gaeilge i measc a bpobal.

Tá Sráidbhaile Chluain Dolcáin roghnaithe le hiarratas a dhéanamh chuig an Aire an stádas oifigiúil ‘Líonra Gaeilge’ a bhaint amach.
TÁ DO CHABHAIR AG TEASTÁIL UAINN - 
Freagair gach ceist le do thoil. B'fhéidir go mbeidh níos mó ná aon fhreagra amháin i gceist.

An Ceantar atá i gceist ná Sráidbhaile Chluain Dolcáin agus an ceantar máguaird atá aitheanta sa léarscáil thíos

<strong>An Ceantar atá i gceist ná Sráidbhaile Chluain Dolcáin agus an ceantar máguaird atá aitheanta sa léarscáil thíos</strong>

* 1. Inscne

* 2. Cad é do dháta breithe? (Roghnach) msh: Lá/Mí/Bliain

* 3. Cén aois tú?

* 4. Cad é do stádas pósta reatha?

* 5. Cad é d'áit bhreithe?

* 6. Más Éire, Cén contae?

* 7. Cén náisiúntacht atá agat?

* 8. An bhfuil tú i do chónaí i gCluain Dolcáin?

* 9. Cén cinéail tithíocht?

* 10. Cé chomh fada is a bhfuil tú i do chónaí i do cheantar?

* 11. An bhfuil clann agat?

* 12. Cé méid páistí?

* 13. Cén teanga a bhíonn sa bhaile?

T