Панел дискусија

PlayUK Arcadia 2018
Петок, 2 ноември 17.30
МКЦ

Уметноста на четвртата индустриска револуција е панел дискусија што има за цел да разгледа теми поврзани со крстопатот на уметноста и технологијата. Додека ИТ секторот брзо се развива, светот на уметноста се уште се двоуми дали е оправдано да се користи технологија за натамошен развој на креативноста. Дали овие промени претставуваат нова можност за уметничката пракса и за контекстот во кој што се претставува или дали нивната глобална распространетост ја зголемува потребата од „лесна“ содржина, што се прави исклучиво за забава? На овој собир ќе се обидеме да ги утврдиме проблемите и можностите што потекнуваат од овие промени.

Пријавете се на формуларот подолу.

Question Title

Image

Question Title

* 1. Име и презиме:

Question Title

* 2. E-мејл адреса:

T