Question Title

* 1. Vârsta dumneavoastră este:

Question Title

* 2. Sexul:    

Question Title

* 3. Ultimul nivel de educație absolvit:

Question Title

* 4. Care este ocupația Dumneavoastră?

Question Title

* 5. Pe o scară de la 1 la 5 cât de mulțumit sunteți de următoarele aspecte, unde 1 semnifică „deloc mulțumit”, iar 5 „foarte mulțumit”?

  1 2 3 4 5
Locurile de muncă
Canalizarea și alimentarea cu apă
Situația câinilor comunitari
Curățenia în oraș
Consolidarea clădirilor
Delincvență/Infracționalitate
Iluminatul public
Oportunitățile pentru activități culturale și de petrecere a timpului liber
Locurile de parcare
Numărul/ calitatea locurilor de joacă
Starea spațiilor publice
Starea spațiilor verzi
Starea grădinițelor/ școlilor
Starea trotuarelor
Starea carosabilului
Transportul în comun
Traficul din oraș

Question Title

* 6. Care considerați că este principala cauză a problemelor existente la nivelul Orașului Iernut?

Question Title

* 7. Care considerați că este cea mai importantă sursă de poluare în Orașul Iernut?

Question Title

* 8. Prin ce evenimente considerați că ar fi cel mai util să se promoveze Orașul Iernut?

Question Title

* 9. Considerați că ar fi utilă realizarea şi promovarea proiectelor de dezvoltare profesională a angajaților din diverse domenii de activitate, în orașul Dumneavoastră?

Question Title

* 10. Considerați că ar fi utilă realizarea şi promovarea proiectelor de dezvoltare profesională a tinerilor din diverse domenii de activitate, în orașul Dumneavoastră?

Question Title

* 11. Care considerați că sunt cele mai importante resurse care contribuie la dezvoltarea orașului?

Question Title

* 12. Pe o scară de la 1 la 5 cât de importante considerați că sunt următoarele priorități de investiții:

  1 2 3 4 5
Modernizare infrastructură rutieră și pietonală
Modernizare flotă transport public
Reabilitare/modernizare sistem de alimentare cu apă și canalizare
Restaurare centru istoric (inclusiv infrastructura pietonală și carosabil)
Amenajarea de noi spații verzi
Dezvoltare infrastructură pentru susținerea afacerilor locale
Modernizare/dotare infrastructură educațională
Amenajare spații de agrement și petrecere a timpului liber, inclusiv pentru activități de sport în masă
Amenajare de centre medicale de permanență sau centre de tratament
Înființare infrastructură pentru autovehicule electrice
Dezvoltare infrastructură de gestionare a deșeurilor generate
Reabilitarea clădirilor
Dezvoltarea capacității administrative

Question Title

* 13. Din punctul Dumneavoastră de vedere, menționați care ar fi primele trei priorități/ proiecte(domenii) în care ar trebui să se investească în perioada 2021-2027.

0 of 13 answered
 

T