Giúp chúng tôi cải thiện phương tiện giao thông công cộng trên đường Independence Avenue/24 Highway!

Khảo sát sau đây sẽ giúp RideKC trong việc xác định tương lai của phương tiện giao thông công cộng trên hành lang Independence Avenue/24 Highway. Cám ơn quý vị đã dành thời gian tham gia.

Question Title

Independence Avenue Corridor

Independence Avenue Corridor

Question Title

* 1. Năm ngoái quý vị có sử dụng các dịch vụ RideKC Bus hoặc IndeBus không?

Question Title

* 2. Nếu có, quý vị thường xuyên sử dụng các dịch vụ RideKC Bus hoặc IndeBus như thế nào?

Question Title

* 3. Nếu quý vị không sử dụng phương tiện công cộng, lý do chính là gì? (Xin chọn một mục)

Question Title

* 4. Nếu quý vị sử dụng các dịch vụ RideKC Bus hoặc IndeBus, lý do tại sao quý vị lại sử dụng phươngtiện công cộng là gì? (Đánh dấu tất cả các mục thích hợp)

Question Title

* 5. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ RideKC Bus, quý vị có đi tuyến Route 24 Independence không?

Question Title

* 6. Nếu đi tuyến 24 Independence, quý vị có thể mô tả trải nghiệm của mình trong một từ như thế nào?

Question Title

* 7. Nếu quý vị đi tuyến 24 Independence, quý vị hài lòng với dịch vụ như thế nào?

Question Title

* 8. Nếu RideKC thay đổi tuyến 24 Independence tại Downtown Kansas City, điểm đến nào dưới đây quý vị thấy quan trọng nhất cần phục vụ? (Chọn 3 điểm)

Question Title

* 9. Nếu RideKC thay đổi tuyến 24 Independence, điểm đến nào dưới đây quý vị thấy quan trọng nhất cần phục vụ? (Xin chấm điểm, với "1" là ưu tiên hàng đầu của quý vị)

Question Title

* 10. Theo quý vị, những tiện ích dưới đây quan trọng như thế nào đối với Dịch vụ Bus Rapid Transit?

  Không quan trọng Bình thường Rất quan trọng
Chỗ để xe đạp
Xe buýt có WiFi
Bến xe buýt có WiFi
Chất lượng xe/lái xe được nâng cao
Nghệ thuật công cộngi
Nhà chờ xe buýt
Chiếu sáng nhà chờ xe buýt
Độ cao bệ lên xuống (như xe điện)
Sự kết nối - các cơ sở phục vụ xe đạp và đường đi bộ
Thông tin thời gian thực khi xe đến
Thời gian đi/tốc độ được nâng cao
Thu vé lúc xuống
Dùng chung xe đạp
Các kiosk thông tin tương tác
Điểm đỗ xe Park and Ride
Khác

Question Title

* 11. Điều gì quan trọng hơn với quý vị khi sử dụng dịch vụ xe buýt RideKC?

Nhiều điểm đỗ xe buýt hơn Ít điểm đỗ xe buýt hơn và chạy nhanh hơn
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 12. Quý vị có sẵn sàng đi bộ xa hơn để đến một điểm đỗ chuyển tiếp có mái che, đèn chiếu sáng, thông tin chuyến buýt tiếp theo và xe chạy nhanh hơn và nhiều hơn không?

Question Title

* 13. Quý vị sống ở đâu?

Question Title

* 14. Điểm đến thường xuyên nhất của quý vị là gì?

Question Title

* 15. Thu nhập hàng năm của hộ gia đình quý vị khoảng bao nhiêu?

Question Title

* 16. Quý vị bao nhiêu tuổi?

XIN CÁM ƠN!
Quý vị có thắc mắc? Xin liên hệ Shawn Strate tại RideKC - 816-346-0349 hoặc sstrate@kcata.org.

T