1. Лична информация

Моля, имайте предвид, че личната информация ще бъде анонимизирана при обобщаването и анализа на данните. Докладът от проучването няма да съдържа индивидуални отговори на проучването, а само обобщени данни.

Question Title

* 1. Mоля, посочете Вашата длъжност:

 
11% of survey complete.

T