קרן האני לישראל, קרן פילנתרופית המשקיעה בפיתוח מנהיגות רוחנית קהילתית בשדה היהדות הישראלית, מבקשת ללמוד על הקהילה שלך כדי לסייע בהצמחת קהילות חיים בישראל. אנו מייחסים חשיבות רבה לנקודות המבט שלך כחבר.ה ומשתתף.ת בפעילויות הקהילה, לתפיסות ולעמדות כלפי הקהילה, מרכיביה השונים והשפעותיה על חבריה וחברותיה. נודה מאד על מילוי השאלון במלואו (מילוי השאלון אורך כעשר דקות).
 
השאלונים יעובדו וינותחו על ידי הצוות המקצועי של ד"ר ליאורה פסקל, החוקרת המובילה את הסקר. השאלונים חסויים והנתונים יוצגו באופן קבוצתי וללא יכולת לזהות משיב.ה בודד.ת. קהילות עם שיעור השבה גבוה לשאלון, יזכו בתמריץ כספי לטובת הקהילה. אנו מודים על היענותך ועל הקדשת הזמן והמחשבה שיעזרו לנו מאד להבין את הפעילות של קהילות חיים בשדה היהדות הישראלית.
ניתן להשיב לסקר זה גם בשפה האנגלית בקישור:
https://www.surveymonkey.com/r/Honey-Kehilot-EN

לפרטים נוספים בנושא הסקר ניתן לפנות לד"ר ליאורה פסקל liora.pascal@gmail.com
 

Question Title

* 2.
כיצד היית מגדיר.ה את השתתפותך בפעילות הקהילה בשנתיים האחרונות?

T