• English
  • Español (Estados Unidos)
  • Tiếng Việt
  • Русский
  • ខ្មែរ

Giới Thiệu

Missing Middle Housing
Tacoma đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhà ở. Ngày càng khó tìm được nhà ở mà chúng ta có thể mua được, đặc biệt là đối với những người có thu nhập cố định hoặc thấp hơn. Để ứng phó với tình trạng này, Thành Phố đang xem xét cho phép các loại hình nhà ở đa dạng hơn, thường được gọi là “Missing Middle Housing” (Nhà Ở Trung Khu Thời Xưa).
Xin hãy chia sẻ quan điểm của quý vị về các lựa chọn nhà ở. Điều này sẽ giúp chúng tôi nỗ lực biến Tacoma trở thành nơi mà mọi người có thể gọi là mái ấm của mình. Khảo sát sẽ mất khoảng 10 đến 15 phút để hoàn tất. Câu trả lời của quý vị sẽ được giữ bí mật và chỉ được báo cáo dưới dạng kết hợp với các câu trả lời khác.
(Mỗi người trong một hộ gia đình đều có thể thực hiện khảo sát này; tuy nhiên, mỗi người chỉ nên hoàn thành khảo sát một lần. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trang Chủ trong Bản Đồ Câu Chuyện Tacoma.
0 của 25 đã được trả lời
 

T