Dotazník vzdělávacích potřeb

Část A - otázky týkající se Vašich vzdělávacích potřeb

Question Title

* 1. Jakou náplň vzdělávacích akcí provažujte pro Váš profesní růst za nejvíce přínosný? (lze označit více odpovědí než jednu)

Question Title

* 2. Jaká forma vzdělávacích aktivit by vám nejvíce vyhovovala?

Question Title

* 3. Kterou formu vzdělávacích akcí provažujte pro Váš profesní růst za více přínosný?

Question Title

* 4. Uvítal/a byste vzdělávání také prostřednictvím online vzdělávacích akcí?

Question Title

* 5. Je pro Vás místo konaní kurzu rozhodující při rozhodování o účasti na vzdělávací akci? (možnost označit obě kladné možnosti)

Question Title

* 6. Maximálně kolik dní za sebou by měla trvat jedna vzdělávací aktivita?

Question Title

* 7. Je pro Vás přijatelné účastnit se vzdělávací akce i během víkendu?

Question Title

* 8. Jste ochoten/ochotna účastnit se vzdělávacích akcí v zahraničí?

0 of 21 answered
 

T