Question Title

* 1. Bifaţi cel mult 5 opțiuni din lista de mai jos pentru a marca domeniile care, în opinia Dvs., ar trebui incluse în mod prioritar în noul plan de acțiuni pentru o guvernare deschisă:

Question Title

* 2. Vă rugăm să specificați ce probleme ați constatat sau cu care v-ați confruntat în interacțiunea autorităților administrației publice centrale (indicați instituțiile responsabile) cu diferite grupuri de actori din societate, în contextul efortului de deschidere a guvernării.

Question Title

* 3. Vă rugăm să propuneți modalități de soluționare a problemelor semnalate în răspunsul la întrebarea 2 (sau a unora/uneia dintre acestea) și instituțiile care ar putea fi implicate în soluționarea acestora.
*Notăm că propunerile Dvs. ar putea fi incluse în versiunea preliminară și/sau finală a Planului Naţional de Acţiuni pentru o Guvernare Deschisă 2016-2018

Question Title

* 4. Aţi mai participat la consultări publice organizate anterior pe domeniul guvernării deschise?

Question Title

* 5. La dorință, pentru a Vă putea contacta pentru eventuale precizări cu referire la ideile propuse, Vă rugăm să ne oferiți mai jos datele Dvs. de contact (Nume, prenume, adresă e-mail, nr. telefon):

Question Title

* 6. La dorință, Vă rugăm să ne indicați mai jos sectorul în care activaţi sau sectorul în care activează organizaţia Dvs.:

T