Επιδότηση Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς η λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στη χώρα.

Στόχος της Δράσης είναι να καλύψει με τη μορφή ενίσχυσης μελλοντικών λειτουργικών δαπανών (στις οποίες περιλαμβάνεται το κόστος απασχόλησης, αλλά και οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού), μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την εκ νέου εκκίνηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, καθώς και να δώσει ένα κίνητρο για τη διατήρηση των ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στο εγγύς μέλλον, στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Περίοδος υποβολής Έναρξη 31/05/2021 Λήξη 28/07/2021
 
BS BUSINESS SOLUTIONS 
Ακαδημίας 71
ΤΚ: 10678, Αθήνα
Τηλέφωνο: 216 900 45 40 
www.bsbusinesssolutions.com
Email: info@bsbusinesssolutions.com

Η ερωτήσεις που (αρχίζουν με *) είναι υποχρεωτικές.

Question Title

* 1. Διεύθυνση ;

Question Title

* 2. ΑΦΜ Επιχείρησης

Question Title

* 3. Τι είδους επιχείρηση έχετε.

Question Title

* 4. Έχετε έναρξη εργασιών πριν 01/01/2020

Question Title

* 5. Εργασιακός κύκλος και τζίρος  2019,2020

Question Title

* 6. Ποιους από τους παρακάτω ΚΑΔ έχετε

Question Title

* 7. Επιδοτούμενες Δαπάνες

Question Title

* 8. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι για το οποίο δεν καλυφτήκατε από τις παραπάνω ερωτήσεις? 

Αν θέλετε να μας αποστείλετε μαζί με την έρευνα ΟΛΑ τα παρακάτω δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της εταιρείας σας και την ένταξή της στο πρόγραμμα Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων , ( η αξιολόγηση δεν έχει κανένα κόστος προς την εταιρεία σας και καμιά δέσμευση δεν υπάρχει. θερμή παράκληση τα αρχεία σας να είναι PDF
Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) στην οποία θα εμφανίζεται η Ημερομηνία Έναρξης, και ή δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) 

Question Title

* 9. Έναρξη Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ)

Μόνο τύποι αρχείων PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF.
Επιλογή αρχείου
Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) και για τις δύο (2) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (2019 και 2020)

Question Title

* 10. Έντυπο Ε3 χρήσεις (2019 )  

Μόνο τύποι αρχείων PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF.
Επιλογή αρχείου

Question Title

* 11. Έντυπο Ε3 χρήσεις (2020)  

Μόνο τύποι αρχείων PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF.
Επιλογή αρχείου

Question Title

* 12. NEWLETTER
Δέχεστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για όλα τα τελευταία νέα για επιδοτήσεις και προγράμματα ΕΣΠΑ στο e-mail σας  BS BUSINESS SOLUTIONS

Question Title

* 13. Αποδέχομαι να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την https://www.bsbusinesssolutions.com

Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον που μας δείχνετε.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να ξεκινήσουμε τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών.


Το γραφείο μας παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση – υποβολή το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση.
 
Εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πιέστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

T