Question Title

Obraz
Witamy w badaniu Advanced Manufacturing, które jest częścią kompleksowej, ogólnoeuropejskiej metodologii wspierania przedsiębiorstw w ich transformacji w kierunku Fabryki Przyszłości.
ADMA (ADvanced MAnufacturing) to projekt stworzony przez Komisję Europejską mający na celu wspieranie przedsiębiorstw w przyjmowaniu nowych technologii oraz strategii innowacji, które mają prowadzić do otrzymania statusu Factory of the Future.

Konsorcjanci hub4industry: Krakowski Park Technologiczny oraz ASTOR są Organizacjami Wspierającymi (Supporting Organization) projekt ADMA i są uprawnione do prowadzenia doradztwa w procesie transformacji.

Ankieta ma na celu wskazanie Państwa przedsiębiorstwom ścieżek rozwoju, aby ułatwić przekształcanie placówek w fabryki nowej generacji o bardziej konkurencyjnej, zrównoważonej i nowoczesnej produkcji.

Zostało w niej wyszczególnionych 7 obszarów rozwoju:
  • Transformacja 1: Zaawansowane technologie produkcji
  • Transformacja 2: Cyfrowa Fabryka
  • Transformacja 3: EKO fabryka
  • Transformacja 4: Inżynieria zorientowana na klienta końcowego (End-to-end)
  • Transformacja 5: Organizacja skoncentrowana na człowieku
  • Transformacja 6: Inteligentna produkcja
  • Transformacja 7: Otwarta fabryka zorientowana na łańcuch wartości

Przekształcenia te stanowią ramy dla analizy sytuacji i rozwoju działalności produkcyjnej. Wszystkie transformacje są tak samo ważne. Prosimy o poświęcenie czasu na wypełnienie skanowania w sposób jak najbardziej odpowiedzialny. Skan ma odzwierciedlać aktualną sytuację Państwa firmy, żeby ukierunkować ją na stanie się Fabryką Przyszłości.

Przeprowadzanie poprawnej oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa wymaga uwzględnienia ocen dokonanych przynajmniej przez 3-5 liderów głównych obszarów organizacyjnych firmy: dyrektora zakładu, szefa produkcji, utrzymania ruchu, działu IT, zaopatrzenia, sprzedaży, HR, ... .

Page1 / 11
 
9% of survey complete.

T