Hyrje

Trajnimi  "Avokimi për Ndryshim"

Datë: 5-6 dhjetor 2019  |  Ora: 09:00 - 16:00  |  Vendi: Salla e Konferencave ORION– përballë “Kino ABC”
 
Trajnimi “Avokimi për Ndryshim” përgjatë dy ditëve ka për qellim te ndërtojë tek pjesëmarrësit aftësi të nevojshme për të zbatuar në mënyrë sa më efektive fushatën e avokimit.
 

Afati i fundit për aplikim është 28 nëntor 2019.

Për t'u regjistruar, ju lutem plotësoni formularin në vazhdim.
 

T