ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ &Tau

Αυτό το ερωτηματολόγιο είναι για ΕΣΕΝΑ – για νέους ηλικίας 15-29 ετών. θέλουμε να μάθουμε εάν έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων ή οποιοδήποτε από τα θυγατρικά του σημεία εξυπηρέτησης. Είμαστε περίεργοι να μάθουμε: τι πιστεύεις για τη βοήθεια και υποστήριξη που παρέχουν οι υπηρεσίες πληροφόρησης νέων.

Επιπρόσθετα, θέλουμε να μάθουμε ποια είναι η συμπεριφορά σου σχετικά με την πληροφόρηση, δηλ. τι είδους πληροφόρηση ψάχνεις συνήθως, τι πηγές χρησιμοποιείς, ποια είναι η μορφή παρουσίασης που προτιμάς και πόσο εύκολα έχεις πρόσβαση σε αυτές τις πηγές. Αυτή η έρευνα διεξάγεται για να καταλάβουμε ποια είναι η συμπεριφορά πληροφόρησης των νέων ανθρώπων έτσι ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες πληροφόρησης.

Οι απαντήσεις σας είναι εθελοντικές και θα είναι εμπιστευτικές. Οι απαντήσεις δεν θα προσδιοριστούν ξεχωριστά, όλες οι απαντήσεις θα συγκεντρωθούν και θα αναλυθούν ως ομάδ. Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες πληροφόρησης για νέους. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου παίρνει περίπου 15 λεπτά.  

Εάν έχεις οποιεσδήποτε απορίες, παρακαλούμε να έρθεις σε επαφή με το πλησιέστερο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων ή γράψε στην ομάδα της έρευνας: survey@eryica.org.

Σε ευχαριστούμε για το χρόνο σου!

Η ομάδα του προγράμματος για τη μελλοντική πληροφόρηση των νέων

* 1. ΕΧΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ (Κέντρα Πληροφόρησης Νέων, Κέντρα Νεολαίας, διαδικτυακή ενημέρωση, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, κτλ.);

T