Info Sesioni “Nocioni i Shoqërisë Civile”


Datë: 20 qershor  2019
Ora: 10:00 - 12:00
Vendi: Salla e Konferencave KCSF
Adresa: Musa Tolaj, Qendra Nartel, Lam A, H1, Kat.12, nr. 65-1, Lakrishtë, Prishtinë, Kosovë
Për të kompletuar procedurën e regjistrimit, ju lutem plotësoni të gjitha të dhënat e kërkuara në formularin në vazhdim.

Përparësi do të kenë kandidatët që aplikojnë të parët.

Afati i fundit për regjistrim është 18  qershor, ora 12:00.

T