Уважаеми колеги, 

Настоящата анкета е анонимна и има за цел да проучи нуждите на членуващите организации и физически лица, както и тяхното отношение към дейността, мисията и целите на  БГФМА. 

Отговорите на въпросите ще помогнат на БГФМА да развива по-успешна дейност и да бъде във все по-значителна полза на Вас- нейните членове.

Благодарим Ви предварително за времето, което ще отделите.

С уважение,
Деница Илиева
Изпълнителен директор, БГФМА 

 

Question Title

* 1. Как оценявате работата на Управителния съвет през 2019г.?

Question Title

* 2. Как оценявате дейността на Изпълнителния директор през изминалата година?

Question Title

* 3. Как оценявате отразяването на БГФМА в медийното пространство през изминалата година?

Question Title

* 4. Интересна и полезна ли бе за Вас информацията, която БГФМА публикува на интернет страницата си, както и в социалните си страници?

Question Title

* 5. Как оценявате работата на БГФМА по проекти?

Question Title

* 6. Бяха ли полезни за Вас организираните от БГФМА събития на професионална тематика?

Question Title

* 7. Какви нови дейности и услуги биха били полезни за Вас като член на БГФМА през 2020г.?

Question Title

* 8. Какво бихте препоръчали да се промени и/или подобри в работата на БГФМА през 2020г.?

Question Title

* 9. Как бихте искали да сте по-съпричастни към дейността на БГФМА? С какво, например, бихте били още по-полезни?

T