1. Web Accessibility – Användarundersökning

1. Introduktion
Denna undersökning är en del av en studie från Europeiska Kommissionen om webbtillgänglighet mot bakgrund av webb Accessibility. Ditt deltagande är mycket uppskattat och hjälper till att förstå användarens perspektiv på webbtillgänglighet av webbplatser och mobila applikationer av offentliga myndigheter. Undersökningen består av 5 delar, med totalt 23 frågor. Det tar ungefär 15-20 minuter att slutföra undersökningen, beroende på vilka typer av hjälpmedel du använder. Undersökningsformen tar hänsyn till befintliga tillgänglighetsstandarder och testas med personer som använder olika hjälpteknik. Undersökningen är automatiskt översatt från engelska till andra officiella EU-språk, med ytterligare valideringar för vissa språk.
2. Samtycke
Informationen du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att delas med tredje part (det vill säga andra än leverantör Capgemini Consulting). Dina svar kommer endast att användas för forskningsändamål. Uppgifterna som samlas in via denna undersökning kommer att förstöras vid tjänstekontraktets slut.

Genom att acceptera dessa villkor i frågan nedan godkänner du att de svar du lämnar i denna undersökning kommer att behandlas anonymt, och användas för analys som en del av detta tjänstekontrakt för Europeiska kommissionen. Eventuell rapportering relaterad till denna studie kommer att vara offentligt tillgänglig, men kommer inte att innehålla dina individuella uppgifter.

Om du beslutar, , under eller efter denna undersökning, att du vill återkalla ditt tillstånd att låta oss anonymt bearbeta och analysera dina uppgifter, eller om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta projektledaren:Remco van der Spiegel

Capgemini Consulting

remco.vander.spiegel@capgemini.com

Question Title

* 2.1. Jag godkänner att mina svar i den här undersökningen används för vidare analys (välj 1 av 2 svar)

3. Användarrelaterad information
Följande 6 frågor handlar om några av dina bakgrundsegenskaper.

Question Title

* 3.1. Följande 10 frågor behandlar uppgifter om din bakgrund:Vad är ditt hemland? (välj 1 av 31 länder)

Question Title

* 3.2. Hur många år har du använt en dator? (ange antal år)

Question Title

* 3.3. Har du någonsin sparat en bild på din dator och skickat den som bifogad e-post? (välj 1 av 2 svar)

Question Title

* 3.4. Hur många år har du använt en mobiltelefon? (ange antal år)

Question Title

* 3.5. Har du någonsin installerat en app på din mobiltelefon? (välj 1 av 2 svar)

Question Title

* 3.6. Ange om du har en eller flera av följande funktionshinder (flera svar är möjliga från checklista inklusive 5 artiklar).

4. Tillgänglighet i bruk och hinder
Följande 7 frågor handlar om att använda webbplatser och mobilappar för att hitta information eller tjänster, istället för att besöka en fysisk plats eller ringa ett telefonsamtal.

De första frågorna handlar om hur ofta du använder webbplatser och appar från offentliga myndigheter. Du kan svara på dessa frågor genom att välja 1 av 5 svar. För den angivna uppgiften använde du webbplatser och appar från offentliga myndigheter: 1) inte en gång, 2) minst en gång per år men inte varje månad, 3) minst en gång i månaden men inte varje vecka, 4) minst en gång i veckan men inte alla dagar, 5) varje dag eller nästan varje dag.

Question Title

* 4.1. Hur ofta använder du webbplatser för att kontakta offentliga myndigheter (t.ex. för att ställa en fråga eller formulera ett klagomål)? (välj 1 av 5 svar)

Question Title

* 4.2. Hur ofta använder du appar för att kontakta offentliga myndigheter (t.ex. för att ställa en fråga eller formulera ett klagomål)? (välj 1 av 5 svar)

Question Title

* 4.3. Hur ofta använder du webbplatser för att samla information från offentliga myndigheter (t.ex. via statliga webbplatser eller via sökmotorer som Google)? (välj 1 av 5 svar)

Question Title

* 4.4. Hur ofta använder du appar för att samla information från offentliga myndigheter (t.ex. via offentliga appar)? (välj 1 av 5 svar)

Question Title

* 4.5. Hur ofta använder du webbplatser för att fylla i officiella formulär som är nödvändiga för att använda tjänster från offentliga myndigheter (till exempel för att få ett certifikat, tillstånd eller bidrag)? (välj 1 av 5 svar)

Question Title

* 4.6. Hur ofta använder du appar för att fylla i officiella formulär som är nödvändiga för att använda tjänster från offentliga myndigh (till exempel för att få ett certifikat, tillstånd eller bidrag)? (välj 1 av 5 svar)

Följande frågor handlar om hur ofta du använder privata webbplatser eller appar. Du kan svara på dessa frågor genom att välja 1 av 5 svar. Svarskategorierna är desamma som för de tidigare frågorna.

Question Title

* 4.7. Hur ofta använder du webbplatser eller appar för att köpa personliga konsumentvaror eller tjänster (t.ex. böcker, cd-skivor, hushållsartiklar, kläder, livsmedel)? (välj 1 av 5 svar)

Question Title

* 4.8. Hur ofta använder du webbplatser eller appar för att boka en semester (t.ex. boende,resor eller flygbiljetter)? (välj 1 av 5 svar)

Question Title

* 4.9. Hur ofta använder du webbplatser eller appar för att administrera ett bankkonto (till exempel för att använda en Internetbank)? (välj 1 av 5 svar)

Question Title

* 4.10. Vilken av följande faktorer har hindrat dig från att använda och privata webbplatser och appar oftare istället för att besöka en fysisk plats eller ringa ett telefonsamtal? (flera svar från checklistan inklusive 10 artiklar)

5. Tillfredsställelse med tillgängligheten av webbplatser och appar från offentliga myndigheter
Följande 2 frågor handlar om din tillfredsställelse med tillgängligheten av webbplatser och appar från offentliga organisationer.

Question Title

* 5.1. Vad är i allmänhet din nivå på tillfredsställelse med tillgångenhet av webbplatser från offentliga myndighete? (välj 1 av 6 svar)

Question Title

* 5.2. Vad är i allmänhet din nivå på tillfredsställelse med tillgångenhet av mobilappar från offentliga myndighete? (välj 1 av 6 svar)

6. Påståenden om Webtillgänglighet
Följande 3 frågor handlar om påståenden om webbtillgänglighet, specifika sidor på en organisations webbplats som beskriver statusen för webbtillgänglighet.

Question Title

* 6.1. Har du någonsin läst en webbtillgänglighetdeklaration på en webbplats för offentliga myndighete? (välj 1 av 3 svar)

Question Title

* 6.2. Har du någonsin lämnat feedback till en offentlig myndighet om tillgängligheten av webbplatsen eller mobilappen, till exempel att begära ett tillgängligt alternativ för otillgängligt innehåll?

Question Title

* 6.3. Har du någonsin utfärdat ett formellt klagomål till en offentlig myndighet eller tillsynsmyndighet om tillgängligheten av en webbplats eller mobilapp?

7. Samhällsverkan
Följande 5 frågor handlar om effekterna av att använda webbplatser och / eller appar i olika aspekter av ditt liv.
7.1. Skulle användandet av webbplatser och appar stödja följande livsaspekter för dig?

Question Title

* 7.1.1. Att leva på egen hand (välj 1 av 3 svar)

Question Title

* 7.1.2. Arbeta och hitta ett jobb (välj 1 av 3 svar)

Question Title

* 7.1.3. Deltagande i kultur, fritid, sport eller volontärarbete (välj 1 av 3 svar)

Question Title

* 7.1.4. Studera eller lära mig (välj 1 av 3 svar)

Question Title

* 7.1.5. Att hålla mig frisk (välj 1 av 3 svar)

Tack för din medverkan. Vänligen klicka på ‘Klar’ knappen nedan för att slutföra din enkät. Efter inlämning kommer du att vidarebefordras till en ny sida.

T