Ελληνικό Σχολείο για μετανάστες που έχουν έρθει πρόσφατα από την Ελλάδα

 
11% of survey complete.

Ερωτηματολόγιο Γονέων Μελβούρνης - 2013

Η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης και Βικτωρίας, στην προσπάθειά της να στηρίξει τους νέους μετανάστες από την Ελλάδα αποφάσισε να προβεί στη σύσταση ενός ελληνικού σχολείου που θα απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές που έχουν την ελληνική ως μητρική γλώσσα.

Στελεχωμένο από εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα και χρησιμοποιώντας τα σχολικά εγχειρίδια των ημερησίων σχολείων της Ελλάδας θα δώσει τη δυνατότατα στα παιδιά αυτά να μην χάσουν το υψηλό επίπεδο γλώσσας που ήδη έχουν αλλά να το προάγουν και να το επεκτείνουν.

Η Εκπαιδευτική Επιτροπή της Κοινότητας έχει δημιουργήσει ένα ερωτηματολόγιο προκειμένου να διερευνήσει τον αριθμό των ενδιαφερομένων οικογενειών και να καταλήξει στην πιο κατάλληλη δομή αυτού του εγχειρήματος αναφορικά με την τοποθεσία και τις ώρες λειτουργίας του νέου σχολείου.

Παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, ώστε και οι δικές σας ανάγκες να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του νέου σχολείου. Επίσης, θα το εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως αν προωθούσατε αυτό το μήνυμα σε άλλες οικογένειες νέων μεταναστών από την Ελλάδα που τυχόν γνωρίζετε.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήσετε με τα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας στο τηλέφωνο: 96622722 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση education@greekcommunity.com.au.


Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία,

Επιτροπή Εκπαίδευσης Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης και ΒικτωρίαςΠατήστε το κουμπί "Επόμενη Σελίδα" στο τέλος αυτής της σελίδας για να ξεκινήσετε:
English Version:

Parents Questionnaire-Melbourne 2013

The Greek Community of Melbourne and Victoria in its endeavour to support newly arrived migrants from Greece has decided to initiate the establishment of a Greek Language School with its prime focus being those student whose first language is Greek

The Language School will be staffed by teachers and educators from Greece, utilising educational recourses used in similar level classes in Greece, providing the opportunity for students to not only retain their language level but to expand their linguistic knowledge.

The Community’s Education Committee has created a survey in order to explore the number of interested families that wish to participate in the initiative in order reach a comprehensive understanding of the requirements of such a course as well as the days and hours of operation of the proposed classes.

Please complete the survey by following the link below in order for your opinion and needs to be taken into consideration in regard to the establishment of the proposed Greek Language School. Additionally, we encourage all to forward the survey to those families that have recently arrived from Greece.

For more information please contact the Greek Community Offices on: 96622722 or via email: education@greekcommunity.com.au


We wish to thank you, in advance, for your assistance and collaboration,

The Greek Community of Melbourne & Victoria’s Educational Committee


To commence please press the “Next page” button

T