Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013
Μέγαρο Μουσικής, Αίθουσα Banquet, 18.00-21.00

Question Title

Εικόνα

Question Title

* 1. Θα παρευρεθείτε στο Business Conference της Grant Thornton "Οι φορολογικές αλλαγές του 2014 & οι επιπτώσεις της κρίσης στις ελληνικές επιχειρήσεις";

Question Title

* 2. Προσωπικά στοιχεία

T