Gartner Symposium/ITxpo 2019: Průzkum mezi CZ-SK-RO účastníky  /  CZ-SK-RO participant survey.

Na otázky označené * je třeba odpovědět. Děkujeme vám za Váš čas.
Questions marked with * require answer. Thak you for your time.Question Title

* 1. Jak pravděpodobné je, že byste návštěvu Gartner IT Symposium/Xpo doporučil(a) kolegovi nebo známému? Ohodnoťte prosím na stupnici od 1 do 10 (1= určitě NEDOPORUČIL(A), 10 = rozhodně DOPORUČIL(A)) / How likely would you recommend attending Gartner IT Symposium/Xpo to your colleague or friend? Please grade on 1 - 10 (1= certainly WOULD NOT recommend, 10 =  certainly WOULD recommend).

  1 - Určitě NEDOPORUČIL(A) / Certainly WOULD NOT recommend. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Určitě DOPORUČIL(A) / Certainly WOULD recommend.
Kolegovi nebo známému bych Symposium / Attending Symposium to a colleage or friend

Question Title

* 2. Které téma nebo témata vás na letošním Symposiu nejvíce zaujalo? Uveďte jedno nebo více, oddělených čárkami. / Which topic or topics have grabbed your attention this year? Please list one or more, separated by commas.

Question Title

* 3. Budete na obsah/témata Symposia bezprostředně navazovat ve vaší organizaci? (vyberte prosím jednu nebo více možností) / Are you planning to immediately follow up on Symposium topics/content in your organization? (please choose one or more options).

Question Title

* 4. Co pro vás bylo na letošním Symposiu nejpřínosnější? / What was most valuable for you on this years symposium?

  Neabsolvoval jsem
Did not attend
Nepodstatné
Immaterial
Lehce přínosné
Moderately beneficial
Přínosné
Beneficial
Velmi přínosné
Highly beneficial
Keynotes / plenární přednášky a hlavní témata
Sessions / přednášky analytiků na konkrétní témata
1:1 inquiry / osobní rozhovory analytiky
Networking

Question Title

* 5. Můžete váš celkový dojem ze Symposia (ať už kladný nebo záporný) zhodnotit jednou až dvěma větami? Jak/proč byste kolegovi či známému účast (ne)doporučil(a)? / Can you sum up your overall Symposium impression (either positive or negative) in 1-2 sentences? How/why would you (not)recommend it? 

Question Title

* 6. Jestliže jste odpověděli na předchozí otázku: souhlasím/Nesouhlasím s uveřejněním mého hodnocení akce (celkového dojmu) jako reference na webu společnosti KPC-Group, s.r.o.
If you have answered previous question: I consent / do not consent with publication of my overall Symposium evaluation/impression as referrence on KPC-Group website.

Question Title

* 7. Údaje o respondentovi (nepovinné, budeme ale rádi, pokud je uvedete, nebo vyplníte alespoň vaši pozici a obor v němž váš podnik působí). / Please provide some details about yourself (optional, however please fill-in at least your position and industry of your organization).

T