Question Title

* 1. Dyddiad

Dyddiad

Question Title

* 2. Nodwch ba swyddfa y gwnaethoch chi gysyllt â hi:

Question Title

* 3. Nodwch i ba swyddfa / lleoliad ar aethoch chi:

Question Title

* 4. Dyddiad yr ymweliad

Dyddiad
Amser

Question Title

* 5. Nodwch bwrpas eich ymweliad:

Question Title

* 6. Cofrestru genedigaeth - oedd eich apwyntiad o fewn 5 diwrnod gwaith i chi gysylltu â ni?

Question Title

* 7. Cofrestru marwolaeth - oedd eich apwyntiad o fewn 2 ddiwrnod gwaith i chi gysylltu â ni?

T