goldie-white

Diolch am gymryd rhan yn yr arolwg hwn.

Ydych chi eisiau creu eich arolygon eich hun?

Casglwch farnau gan gwsmeriaid, cyflogeion, rhagolygon a mwy. Defnyddiwch eich mewnwelediad i wneud penderfyniadau gwell, wedi eu hysgogi gan ddata.

Group of people

Pa fanteision mae’ch cwmni yn eu colli?

Mae pobl yn hoffi’u manteision yn y gwaith yn fawr iawn. Anfonwch arolwg i ganfod os ydych yn cynnig y cymhellion mae cyflogeion a darpar ymgeiswyr eu heisiau.

CANFOD

Ydych cwsmeriaid chi'n fodlon?

Mae 83% o fusnesau sy'n eu disgrifio'u hunain yn “llwyddiannus” yn mynd ati i fesur boddhad cwsmeriaid.

I ffwrdd â chi

Mae 98% a gwmnïau Fortune 500 yn dibynnu ar SurveyMonkey ar gyfer Data a Bwerwyd gan Bobl