*Molimo Vas da odgovarate na pitanja imajući na umu društvene mreže čija primarna svrha nije traženje posla.

Question Title

* 1. Jeste li ikada provjeravali kandidate za posao/zaposlenike na društvenim mrežama čija primarna svrha nije traženje posla?

Question Title

* 2. Zašto? Molimo komentirajte:

Question Title

* 3. Jeste li ikada naišli na neke od slijedećih sadržaja na profilu kandidata/zaposlenika? (moguće više odgovora )

Question Title

* 4. Ukoliko ste naišli na nešto što ste smatrali neprikladnim sadržajem kod zaposlenika vaše tvrtke, kako ste reagirali?

Question Title

* 5. Je li neprikladan sadržaj na profilu društvenih mreža kandidata za posao utjecao na negativnu odluku o njegovom/njezinom zaposlenju?

Question Title

* 6. Je li vam ikada profil potencijalnog kandidata imao pozitivni utjecaj na zaposlenje?

Question Title

* 7. Pratite li profile/stranice/grupe za zapošljavanje na društvenim mrežama i komentare pojedinih osoba?

Question Title

* 8. Smatrate li da je pravo svakog pojedinca da na profilima društvenih mreža čini što želi?

Question Title

* 9. Smatrate li da bi se u ugovoru o radu ili pravilnikom tvrtke trebalo definirati ponašanje zaposlenika na društvenim mrežama?

Question Title

* 10. Veličina tvrtke:

Question Title

* 11. Tip vlasništva tvrtke:

T