Bạn đang tìm kiếm điều gì cho vị trí Tổng Giám đốc mới của TriMet ?

Chúng tôi đang tìm ứng viên! Tổng giám đốc của TriMet - Doug Kelsey - tuyên bố sẽ nghỉ hưu vào tháng 3 năm 2021, chúng tôi đang tìm một lãnh đạo có tầm nhìn mới để giúp duy trì sự phát triển của khu vực vào năm 2021 và cả về sau. Ngoài các vai trò khác, Tổng Giám đốc mới của TriMet sẽ tận dụng những nỗ lực gần đây của chúng tôi để cải thiện an toàn và an ninh, đấu tranh chống lại biến đổi khí hậu  và cung cấp dịch vụ vận chuyển công bằng mang lại lợi ích cho toàn bộ cộng đồng của chúng tôi.

Trước khi bắt đầu quá trình tuyển dụng, chúng tôi muốn lắng nghe từ phía bạn: Theo bạn, kinh nghiệm, giá trị và ưu tiên nào là quan trọng nhất đối với bạn khi lựa chọn một tổng giám đốc mới?  Nhờ ý kiến đóng góp của bạn, chúng tôi có thể đảm bảo rằng ban lãnh đạo của TriMet sẽ tiếp tục phản ánh và phục vụ nhu cầu của cộng đồng đa dạng của chúng tôi.

Bạn sẽ cần khoảng 5 phút để hoàn thành cuộc khảo sát ngắn này. Tất cả câu trả lời của bạn sẽ được bảo mật hoàn toàn. Khảo sát này không hỏi thông tin cá nhân của bạn hoặc yêu cầu địa chỉ email.

T