Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto tyrėjų komanda, vadovaujama doc. dr. Linos Girdauskienės, UAB Gluk media ir UAB SDG vykdo tyrimą „Darbuotojo psichofiziologinių savybių ir sociopsichologinio profilio poveikis stresui, dirbant pavojingose sąlygose“.

Tyrimo rezultatai bus panaudoti kuriant virtualią darbo įgūdžių, dirbant pavojingose sąlygose, ugdymo simuliatorius, kuris, įvertinęs besimokančiojo psichofiziologines savybes ir sociopsichologinį profilį, parinks jam adaptuoto sudėtingumo mokymo programą pasirinktoje pavojingų darbo sąlygų kategorijoje.

Tyrimas yra mokslinio pobūdžio, todėl jo rezultatai po apdorojimo bus viešinami. Tačiau visi duomenys bus pateikiami apibendrinta forma, kurioje nebus įmanoma identifikuoti konkrečios tyrime dalyvavusios organizacijos ir darbuotojo. Garantuojame Jūsų pateiktos informacijos konfidencialumą. Visi Jūsų atsakymai liks anoniminiai.

PILDYMO INSTRUKCIJA

Prašome įvertinti kiekvieną anketoje pateiktą teiginį. Prie kiekvieno teiginio žymėkite tik vieną Jūsų nuomonę ar patirtį atliepiantį atsakymo variantą, jei prie klausimo nėra nurodyta kitaip.

T