Question Title

* 1. Bạn có thể tìm được nhà ở tại Tacoma đáp ứng nhu cầu của bạn và gia đình không?

Question Title

* 2. Điều gì ngăn cản bạn tìm nhà ở tại Tacoma đáp ứng được nhu cầu của bạn?

Question Title

* 3. COVID-19 và lệnh “Hãy ở nhà, Giữ An toàn” đã ảnh hưởng như thế nào đến nhu cầu nhà ở của bạn?

Question Title

* 4. Thành phố Tacoma nên làm gì để hỗ trợ nhu cầu nhà ở tại Tacoma?

Question Title

* 6. Chủng tộc/Sắc tộc (chọn tất cả đáp án thích hợp)

0 of 6 answered
 

T