Ukoliko želite da se prijavite da učestvujete kao predavač na „Novim tehnologijama u obrazovanju 2017” molimo Vas da popunite ovaj upitnik. Prijava je otvorena do 21. oktobra 2016. godine. Autori radova koji budu izabrani da prezentuju na konferenciji će biti poznati najkasnije do 1. novembra 2016. Ako želite da prijavite više predavanja, molimo Vas da više puta popunite ovaj upitnik. Takođe, molimo Vas da imate u vidu da sve informacije koje budete uneli u formular, a tiču se Vaše prezentacije, neće moći da se menjanju naknadno.

Svi predavači koji budu izabrani će za svoje izlaganje imati do 15 minuta uključujući pitanja publike i odgovore.

Izabrani predavači će imati priliku da prođu trening javnog nastupa koji će biti održan u decembru 2016. godine. Takođe, izabrani predavači će biti u obavezi da pošalju koncept svog izlaganja o kojem će blagovremeno biti obavešteni. 

Svim izabranim predavačima će biti obezbeđen obrok, dok će predavačima koji nisu iz Beograda biti omogućena refundacija putnih troškova. Svim predavačima iz unutrašnjosti biće omogućena refundacija putnih troškova uz priloženu povratnu kartu (autobusku ili voznu). Ukoliko je priložena karta za jedan pravac, nećemo biti u mogućnosti da isplatimo razliku za drugi pravac ako dokaz o putovanju ne bude priložen na licu mesta. Takođe, ukoliko najavite dolazak ličnim vozilom, isplata ovih putnih troškova biće u visini povratne karte mesta iz koga putujete.

Radovi sa konkursa biće ocenivani od strane stručnog tima sačinjenog od predstavnika British Council-a, Britanske ambasade, Ministrastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, kao i Centra za promociju nauke.
Za sve dodatne informacije u vezi sa ovom prijavom, možete kontaktirati našu koleginicu Danijelu Hadžić.

T