17% of survey complete.
สวัสดี! เพื่อนๆ ชาว JOOX นี่คือแบบสอบถามสำหรับผู้ใช้งาน JOOX เพื่อพัฒนาการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น!
 
ในการตอบแบบสอบถามนี้ผู้ใช้งานยินยอมให้ JOOX เก็บข้อมูลส่วนตัวและเป็นไปตามข้อกำหนดโดยผู้ทำแบบสอบถามสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่นี่

Question Title

* 1. โปรดระบุเพศของคุณ

Question Title

* 2. โปรดระบุอายุของคุณ (12-60 ปี)

i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. รายได้ต่อเดือน

Question Title

* 4. คุณใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อื่นใดในการฟังเพลง (เลือก ได้มากกว่า 1 ข้อ)

Question Title

* 5. เหตุผลที่สมัครใช้งาน JOOX (เลือกอย่างน้อย 1 ข้อ)

T